Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Przysmaki Viands® on-line, dalej zwanego „Sklepem”.

 1. Właścicielem Sklepu jest: Viands Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 3, 05-600 Grójec, NIP 797-16-64-002 Regon 016153607.
 2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 4. Oferta Sklepu jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 6. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
 7. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.
 8. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  • Gotówką – należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • Przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • On-line przelewem bankowym lub kartą kredytową za posrednictwem systemu Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
  • Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
  • Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.
  • Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
  • Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
  • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
  • O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.
  • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania, o ile możliwe, zamiennika brakującego towaru.
 11. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czterech dni roboczych.
  Klient będzie obciążony kwotą 15 PLN z tytułu udziału w kosztach wysyłki i obsługi zamówienia, o ile wartość zamówienia nie przekroczy 150 PLN.
 12. Przy zamówieniach o wartości powyżej 150 PLN koszt wysyłki i obsługi zamówienia pokrywa Sklep.
 13. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres reklamacje@viands.pl. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 14. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać
  na własny koszt paczką na adres firmy Viands Sp z o.o. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Viands Sp. z o.o. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. Viands Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 15. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami RODO. Z naszą polityką prywatności można się zapoznać w zakładce Polityka prywatności.