Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa prywatność jest dla nas niezwykle ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Viands Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3 05-600 Grójec.

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Państwa zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi jego realizację.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)

Jak mogę się skontaktować z Administratorem danych?

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: mail@viands.pl.

Czy przysługuje mi prawo wzniesienia skargi do PUODO?

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZYSMAKI.PL

 1. Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem) dostępnego pod adresem przysmaki.pl jest VIANDS SP. Z O.O. z siedzibą w Grójcu (05-600) ul. Spółdzielcza 3, email: mail@viands.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator.
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Operatora.
 6. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora.
 7. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Operatora, w tym w szczególności:
  1. założenia konta Użytkownika,
  2. realizacji zamówień,
  3. kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
  4. rozliczenia należności za usługi świadczone przez Operatora na rzecz użytkownika.
 1. Dane osobowe podane podczas zakładania konta użytkownika, przetwarzane będą do czasu żądania usunięcia konta, dane przetwarzane w ramach realizacji zamówienia, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji, po zakończeniu korzystania z usług Operatora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług.
 1. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Operator ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (na przykład biuro księgowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W związku z prowadzeniem strony internetowej, w celu jej ulepszenia oraz prowadzenia statystyk, korzystamy z usług i narzędzi Googla. Dane osobowe zbierane są automatycznie w czasie wizyty na naszej stronie internetowej i są analizowane zbiorczo przy użyciu narzędzia Google Analitycs. Dostawcą narzędzia Google Analitycs jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics zbiera informacje o odwiedzanych stronach w ramach naszej strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak  zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 5. Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
 1. Udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 2. ujawnieniem albo utratą,
 3. zniszczeniem,
 4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.